AldriMer.no

Vi har mye å verne om i dette landet. Både verdier og vår frihet. Samtidig blir verden et stadig farligere sted. Mange er bekymret for at avgjørende og viktige beslutninger om Norges sivile og militære beredskap tas i lukkede fora, på sviktende faktagrunnlag. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Nettavisen Aldrimer.no ble etablert i 2015. Vi setter søkelys på Norges forsvarsevne og sikkerhet og hva som rører seg i våre nærområder. Ved hjelp av grundig journalistikk som setter dagsorden, ønsker vi å bidra til å vesentlig heve nivået på norsk offentlig debatt om beredskap og forsvars- og sikkerhetspolitiske forhold. Researchgrunnlaget hviler på mange års forutgående journalistisk arbeid.

Statens viktigste oppgave er å ivareta innbyggernes sikkerhet. Vi driver kritisk og nærgående journalistikk for å avdekke om Staten Norge gjør en tilfredsstillende jobb på dette området. Vi ønsker at våre funn og viktige opplysninger blir spredt til så mange som mulig, i så mange mediekanaler og så bredt som mulig. Derfor publiserer vi ikke bare nyheter på vår egen nettavis, men samarbeider også med andre medier, der dette er naturlig og mulig.

Aldrimer.no og utgiverselskapet Logos Media Ltd er medlem av Fagpressen. Våre lesertall er inkludert i de offisielle målingene som gjøres for norske nettbaserte medier.

Ansvarlig redaktør Kjetil Stormark er medlem av Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Journalistlag (NJ).

Domenet Aldrimer.no er valgt med utgangspunkt i den betydningen som begrepet «Aldri mer» har for nordmenn og i norsk opinion i norsk etterkrigshistorie. «Aldri mer 9. april»  var omkvedet til alle som opplevde og overlevde 2. verdenskrig. Begrepet ble også brukt av daværende statsminister Jens Stoltenberg, som et politisk løfte etter terrorangrepene 22. juli 2011. Ovenfor et norsk publikum, som er primærmålgruppen for prosjektets virksomhet, er «Aldri mer» et begrep som ikke trenger nærmere forklaring.

Fram til april 2020 ble Aldrimer.no drevet som en gratisavis, finansiert av filantropisk og veldedig støtte fra ulike aktører. Men i 2018/2019 tørket denne støtten inn. I denne perioden forsøkte vi å hente inn penger ved hjelp av såkalt mikrofinansiering, uten at dette ga vesentlig effekt. I april 2020 lanserte vi derfor en ny abonnementsplattform, der vi etablerte en løsning med brukerbetaling (abonnement) for å kunne sikre videre drift.

Vår redaksjonelle drives etter etiske regler som er nedfelt i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten (VVP).

Dersom du mener deg utsatt for urettmessig medieomtale, ber vi deg ta kontakt med redaksjonen (kjetil@aldrimer.no). Du kan også klage direkte til Pressens Faglige Utvalg (PFU). For mer informasjon, se www.pfu.no.

 

 

Aldrimer.no er medlem av Fagpressen.
Ansvarlig redaktør Kjetil Stormark.

Nyhetstips? Send e-post til post@aldrimer.no eller kontakt oss på 4177 5050. For sikker og kryptert kommunikasjon, send mld til 4177 5050 via appen Signal.

Aldrimer.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Se www.pfu.no.