Den norsk-russiske grensen i nord. Foto: ALDRIMER.NO
NORGES FORSVARSEVNE: Hva slags forsvarsevne har Norge dersom landet blir satt på en ny, alvorlig prøve? Og hva slags trusler kan Norge stå ovenfor de neste årene? Her et grensetårn ved den norsk-russiske grensen i nord. Foto: ALDRIMER.NO
Får vi hjelp av NATO hvis det blir krig? Trenger vi å frykte Russland? Hva er hybridkrig? Her kan du se alle dokumentarene som har gått på aldrimer.no.

Aldrimer.no lanserte i 2016 og 2017 en serie dokumentarer for å belyse noen av de viktigste spørsmålene i Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske debatt: Får vi hjelp av NATO hvis det blir krig? Kommer hjelpen raskt nok? Trenger vi å frykte Russland?

Aldrimer.no viste i dokumentarene at det allerede pågår en skjult krig, en hybridkrig, og brakte fram i dagen helt nye og hittil ukjente eksempler på hvordan den arter seg. Hva er grunnen til at en finsk akademiker er så ivrig etter å kritisere vestlige mediers dekning av Russland, samtidig som han oppgir å representere en tenketank der en tidligere generalløytnant fra den russiske sikkerhets- og etterretningstjenesten FSB sitter som styreleder?

Våre avsløringer i dokumentarene etablerte helt nye kjensgjerninger og erkjennelser i norsk sikkerhetspolitisk debatt. I forkant ble det forsøkt hevdet at Norge ville få umiddelbar hjelp fra NATO dersom det oppstod en militær konfrontasjon i nord. Etter at dokumentarene ble publisert, er det nå etablert som en ubestridt sannhet at det vil ta minst 1-2 måneder (eller mer) før Norge kan regne med å få hjelp av en hovedstyrke fra NATO. Dette var imidlertid svært kontroversielt da Aldrimer.no publiserte nyheten første gang.

Dokumentarene er like aktuelle i dag som da de ble lansert. Kanskje enda mer.

Andre spørsmål som blir stilt i dokumentarene og blir forsøkt besvart er disse: Oppfyller Norge sine oppgaver i NATO? Hva slags konsekvenser kan det få å legge ned Kystjegerkommandoen? Hva skjer i Baltikum og hva er nivået på konfrontasjonene mellom Russland og NATO i de baltiske landene? Og hva skjer egentlig i Norges nære kystfarvann? Hvordan håndterer Forsvaret jobben med å ivareta norsk suverenitetshevdelse?

Her finner du dokumentarene, sammen med noen av de beslektede nyhetssakene som vi publiserte da dokumentarene ble lansert.

 

Dokumentar 1: ALENE I NORD

Får vi hjelp av NATO hvis det blir krig? Og hvor lang tid vil det kunne ta? Det er hovedspørsmålene i den første dokumentaren. Forsvarsstaben legger til grunn at det vil ta minst 1-2 måneder før Norge kan få hjelp fra en hovedstyrke fra NATO i en alvorlig krise- eller krigssituasjon. Samtidig viser simulasjoner ved Hærens våpenskole at Norge vil holde ut militært i bare noen få dager dersom vi blir utsatt for et større, militært angrep.

Les også: Tar 1–2 måneder før NATO kan hjelpe

Les også: NATO-traktaten gir ingen garantier

Les også: Hæren holder ut bare noen dager

Les også: Sluttet å oppdatere forsvarsplan

 

Dokumentar 2: OPERASJON HELTEMODIG DØD

Dersom det blir krig, vil norske soldater få i oppgave å dø på en så oppsiktsvekkende måte som mulig. Slik håper den militære ledelsen å kunne etablere press på NATO, slik at Norge vil få raskere hjelp. Innad i Forsvaret blir doktrinen uformelt omtalt som Operasjon heltemodig død.

Les også: Operasjon «Heltemodig død»

 

Dokumentar 3: SISTE SKANSE

Dersom det blir krig i nord, skal Finnmark ofres. Det var essensen i norsk forsvarsplanlegging under den kalde krigen, og det er fortsatt essensen. Finnmark øst for Tanaelva er det aller første som ryker dersom Norge blir invadert av Russland over den norsk-russiske grensen i nord.

Les også: Finnmark skal ofres

Les også: Frykter russisk «forhåndsangrep»

Les også: Klar for storkonflikt fra 2020

Les også: Brennpunkt Svalbard

Les også: – Putin kan ønske å skape konflikt

Les også: – Russland økonomisk avhengige av Arktis

 

Dokumentar 4: HYBRIDKRIGEN

I denne dokumentaren forteller aldrimer.no om hvordan russisk hybridkrig mot Vesten arter seg og hvilke metoder som blir benyttet.

Tidligere sjef for de hemmelige tjenestene i Estland, Eerik-Niiles Kross, slår fast at Russland allerede driver omfattende hybridkrigføring mot vestlige land. Ikke bare landene i Baltikum.

– Det pågår en informasjonskrig, en informasjonskampanje, eller rettere sagt en desinformasjonskampanje. Russiske TV-kanaler sender nå også på engelsk, og det er et veldig forvridd bilde. De prøver å manipulere hodene og hjertene til andre lands innbyggere, innleder Kross overfor aldrimer.no. Han er ikke i tvil om at russerne ønsker å skape forvirring i Vesten.

Les også: – Omfattende hybridkrig mot Vesten

Les også: Det ukjente spionoppgjøret

Les også: Varslet om cyberangrep da flytrafikk ble lammet

Les også: Det ukjente spionoppgjøret

Les også: – Vattenfall mål for cyberangrep

Les også: – Kan gi nøling i NATO

Les også: – Russland tester grensene

Les også: Russiske cyberangrep mot Norge øker

Les også: Slik kan hybridkrig bli i Norge

 

Dokumentar 5: TALSMANNEN

Den finske bloggeren og akademikeren Johan Bäckman brukes som ekspert i russiske medier i en propagandakrig mellom Russland og Vesten. Bäckman hevder at vestlige medier sto bak drapet på journalisten Anna Politkovskaja og at formålet var å sverte Russlands president Vladimir Putin.

Les også: – Vestlige medier drepte Politkovskaja

Les også: – Baltikum er apartheidregimer

 

Dokumentar 6: NORGE OG NATO

Bak lukkede dører er Norge blitt sterkt kritisert av USA og våre allierte for å levere for lite etterretning fra nordområdene. Spesielt gjelder dette at de maritime overvåkingsflyene P-3 Orion på Andøya har fått for lite flytid.

Les også: Hard kritikk av Norge

Les også: – Vi er viktige for NATO

Les også: – Farlig å «gi bort» overvåkingsrollen

Les også: – Kan ikke erstattes med droner

 

Dokumentar 7: ELITEAVDELING UNDER ANGREP

Kystjegerkommandoen (KJK) er tiltenkt en nøkkelrolle for å beskytte landgangen av allierte styrker som skal til Norge dersom det blir krig. Forsvarsledelsen ønsker likevel å legge ned avdelingen. Det skaper sterke reaksjoner.

Les også: Skal sikre mottak av allierte styrker

Les også: Ordre: «Skal ikke konkludere»

Les også: – KJK fungerer i kamp

Les også: – KJK har kompetansen vi mangler

Les også: – Trist, men nødvendig å legge ned KJK

Les også: Frykter for forsvaret av Nord-Norge

Les også: – Vi trenger krigerkulturen til KJK

Les også: KJK-kutt: – Vil gi gap mellom 2019–2025

 

Dokumentar 8: NERVEKRIGEN

Basert på hemmelige NATO-dokumenter og kilder i Baltikum forteller aldrimer.no den detaljerte historien om hva som skjedde da NATO i Estland i april i fjor gjennomførte en hemmelig øvelse for forsvarsalliansens spesialstyrker. Avsløringene vakte voldsom oppsikt i Baltikum.

Les også: Den hemmelige nervekrigen mellom Russland og NATO

Les også: Mener russiske spesialstyrker opererer inne i Estland

Les også: Russiske diplomater sjekker bruer i Estland

 

Dokumentar 9: UBÅTEN

Mandag 21. mars 2016 gjorde yrkessjåfør Frank Vik en oppsiktsvekkende observasjon av det som kunne være en fremmed ubåt i Dalsfjorden i Sunnfjord i Sogn og Fjordane. Forsvaret avviste gjentatte ganger å ha kjennskap til observasjonen. Deretter hevdet Forsvaret at det ikke var noe mistenkelig og at det ikke kunne være en ubåt. Etter at aldrimer.no senere fikk tak i bildene har eksperter gjennomgått det samme materialet som Forsvaret satt med da forsvarsledelsen sier at de besluttet å IKKE iverksette egne undersøkelser. De mener at filmopptaket viser at det faktisk var en ubåt i Dalsfjorden i mars.

Les også: Politiet slo ubåtalarm, men Forsvaret sjekket ikke selv

Les også: Ubåtobservasjonen som ble dysset ned

Les også: Han filmet ubåten: – Det kan ikke ha vært noe annet

Les også: Er dette en ubåt eller ikke?

Les også: Forsvarstopp: – Ingen aktuelle kandidater

Les også: Navarsete tar ubåtsaken til Stortinget

Les også: Fylkesordfører krever undersøkelse

Les også: Ingen kunne sjekke ubåtobservasjonen

Les også: Folkerettsekspert: – En svært alvorlig krenkelse

 

Dokumentar 10: RUSSLAND SVARER

Pressesjef Andrej Kulikov ved den russiske ambassaden i Oslo slår fast at Russland ikke utgjør noen trussel mot Norge. Ifølge Kulikov ser Russland på NATO som en diskusjonspartner, men sier at NATOs aktiviteter nær den russiske grensa bekymrer russerne. I et omfattende intervju med Aldrimer.no sier Kulikov at han mener det drives en kampanje mot Russland fra norske medier og deler av myndighetene. Ambassaden reagerer sterkt på at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten rangerer Russland som den største risikoen for Norges sikkerhet.

Les også: Anklager Norge for antirussisk kampanje

Les også: – Norske medier preget av nærhet til NATO

Les også: – Russland tester grensene

Les også: – Russland økonomisk avhengig av Arktis

Les også: Økende PST-bekymring

Les også: – Putin kan ønske å skape konflikt

Les også: – Putins nye atomraketter er i nord

Les også: Putins propaganda på 29 språk

 

Dokumentar 11: NORGES FORSVARSEVNE. DEL 1: RESSURSKRISEN 

Det står mye dårligere til med Norges forsvarsevne enn det du tror. I denne dokumentaren, delt i to deler, gi Aldrimer.no deg sannheten om hva Norge har – og ikke har – dersom krig igjen rammer landet. I dokumentaren går vi gjennom de enkeltvise forsvarsgrenene og avdekker at det er stort avvik mellom hva Forsvaret utad hevder å ha av kapasiteter og hva som faktisk er tilgjengelig.

Les også: Dette er sannheten om Norges forsvarsevne

Les også: Forsvarssjefen: – Vi har gjort betydelige grep

Les også: Her er regjeringens langtidsplan

Les også: Operativ evne blir svekket i 2017

Les også: Uklart når han får pengene

Les også: Kutter i budsjettene til truede avdelinger

Les også: – Norge har ingen hær lenger

 

Dokumentar 12: NORGES FORSVARSEVNE. DEL 2: RESSURSBLØFFEN 

Hvem har ansvaret for at Norge, ett av verdens rikeste land, ikke lenger har et militært forsvar som kan forsvare landet mot et strategisk overfall? Hvordan kom vi dit? Dokumentaren gir også flere detaljer om den dårlige økonomien i Forsvaret.

Les også: – Den operative evnen redusert under Erna

Les også: Frykter Erna har for lav kriseforståelse

Les også: Historisk lite øving i Hæren

Les også: Tar generaloppgjør med Arbeiderpartiet

Les også: Operativ evne blir svekket i 2017

Les også: – Norge har ingen hær lenger

Les også: Regjeringen får kamp til døra

Les også: Bygger ned Heimevernet

Les også: Her er regjeringens langtidsplan

Les også: Uklart når han får pengene

 

Dokumentar 13: RUSSISK ETTERRETNING I NORGE

Den russiske etterretningen mot Norge øker og blir stadig mer aggressiv. Det fremgår av et omfattende kartleggingsarbeid som aldrimer.no har foretatt.

Basert på bakgrunnssamtaler med et stort antall kilder i Forsvaret og politiet i Norge, samt forskere og sivile og militære kilder i blant annet Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Belgia og USA gjennom de siste 13 månedene avslører aldrimer.no en rekke oppsiktsvekkende detaljer om russisk etterretningsaktivitet mot Norge.

Les også: Slik jobber russisk etterretning mot Norge

Les også: – Preget av tankegang fra den kalde krigen

Les også: Hemmelig spionjakt på oljemesse

Les også: Nordmenn advart mot å dra til Russland

Les også: «Russerblokka»: – Her kan du følge med på alt

Les også: Kritiserer Norges strategi i møte med Russland

 

 

Aldrimer.no er medlem av Fagpressen.
Ansvarlig redaktør Kjetil Stormark.

Nyhetstips? Send e-post til post@aldrimer.no eller kontakt oss på 4177 5050. For sikker og kryptert kommunikasjon, send mld til 4177 5050 via appen Signal.

Aldrimer.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Se www.pfu.no.