More Story

— Det kommer til å bli kollaps

Ivan Karlsen (43) er maskinist på P-3 Orion. Han er ikke villig til å bli ukependler. Å flytte til Evenes ville ha gitt...