More Story

– Svak internkontroll i Forsvaret

Revisjonen har avdekket gjennomgripende mangler og svak internkontroll rundt Forsvarets regnskaper, sier ekspedisjonssjef...