More Story

BFO: – Enebaseløsning blir svært sårbar

Befalets fellesorganisasjon (BFO) advarer mot å kun satse på én militær flybase i Nord-Norge. Det vil gjøre Forsvaret...