More Story

FD sa tre ganger nei til avgradering

Riksrevisjonen la fram tre forskjellige utkast til sammendrag av objektsikringsrapporten – med ønske om full offentliggjøring....