More Story

«Tilbakekjøp» etter amerikansk misnøye

FOR LANGT SØR: Det har manglet gode logistikk- og havnepunkter for amerikanske og allierte ubåter langs norskekysten....