More Story

— Byråkrati bidrar til MPA-personellflukt

Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund (NOF) sier det haster med å finne tiltak for å ivareta Luftforsvarets...