More Story

Klassisk høyreekstrem retorikk

Ekspert på militant høyreekstremisme, Jacob Aasland Ravndal, mener et ønske om kamperfaring trekker mange til krigsområder...