More Story

Droner til militær kystovervåking i det blå

Forsvarssjefen ville erstatte nå nedlagte Sjøheimevernet (SHV) med blant annet militære droner for å overvåke kysten....