More Story

Hæren vil ha flere, ikke færre, helikoptre

LEKKET FORSVARSDOKUMENT: Hæren mener reaksjonsevne, mobilitet og sikkerhet vil bli svekket uten dedikerte helikoptre....