More Story

Sliper knivene foran lukket høring

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) utelukker ikke at manglende fokus på objektsikring kan få konsekvenser...