More Story

Har utviklet nye atomdrevne kraftkilder

Russland satser målrettet på kjernekraft både som våpen og fremdrift for militære formål. Ny teknologi skal være...