More Story

Kronikk: Skal kampen for å styrke Forsvaret stå mellom forsvarsvenner?

I to såkalte «valganalyser» omtaler Kjetil Stormark hhv Aps og Høyres valgkamp med utgangspunkt i forsvarspolitikken....