More Story

Vil endre sikkerhetspolitisk doktrine

Regjeringen foreslår i den nye langtidsplanen å endre den sikkerhetspolitiske doktrinen for Norge, som har vektlagt...