More Story

Mikrosatelitter skal overvåke kysttrafikk

Ikke alle skip har gode hensikter. Svakheten med dagens AIS-system er at skip kan slå av senderne, og dermed ikke la seg følge....