More Story

— Arbeidet fortsetter

Forsvarsstaben slår fast at arbeidet med å redusere etterslepet på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger...