More Story

Flere NATO-land når toprosentmålet

Åtte NATO-land kommer i år til å nå det vedtatte målet om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar....