More Story

Kritisk situasjon for maritime patruljefly

Uten umiddelbare tiltak vil Forsvarets maritime overvåkingskapasitet i nord i løpet av få uker og måneder bli så svekket...