More Story

Ber om avklaring på «høyere nivå»

Luftforsvaret fastslår at det kan være folkerettslig problematisk at viktige deler av vedlikeholdet skal overtas av sivile...