More Story

Sterk misnøye og konflikter i E-tjenesten

Det er sterk misnøye og konflikter innad i Etterretningstjenesten. Deler av uroen knyttes ifølge kilder direkte til lederstilen...