More Story

Lettet over å bli spart

Redaktør Tor Eigil Stordahl i Forsvarets forum tror så absolutt at bladet fortsatt gjør en viktig jobb. Tirsdag kom beskjeden...