More Story

– Si opp NH-90-kontrakten og løs behovene

Ved å si opp NH-90-kontrakten, kan Norge spare milliarder, og frigjøre midler til å løse hærens behov for helikopterstøtte....