More Story

Taus om Diesen-rolle i stridsvognutredning

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) vil ikke svare på om tidligere forsvarssjef Sverre Diesen blir involvert i FFIs nye stridsvognsutredning...