More Story

Utvisning av høyreekstremist blir stående

Justis- og beredskapsdepartementet har avvist en klage på utvisningsvedtaket mot den russiske høyreekstremisten Yan Petrovksiy,...