More Story

Hærsjefen slår alarm

Hærsjefen mener Hæren og Heimevernet ikke kan løse sine oppdrag uten mer penger. I en kronikk i DN skriver generalmajor...