More Story

Advarte mot løsningen som ble valgt

Generaladvokaten, Cyberforsvaret og Heimevernet advarte sterkt mot publisering av en kartbase med detaljoversikt over hemmelige...