More Story

Svarer fåmælt om britisk ubåtjegerbesøk

En britisk fregatt har anløpt Tromsø. Forsvarets Operative Hovedkvarter svarer fåmælt om besøket. Av ALF RAGNAR...