More Story

Vedlikeholdsendringer kan true forsvarsevnen

Stortinget ble lovet at planlagte endringer av vedlikeholdstjenesten i Forsvaret skal styrke den operative evnen. Men i stedet...