More Story

Har etablert egne infokrigføringssentre

Russland etablerte i 2015 og 2016 egne sentre for informasjonskrigføring rettet mot blant annet NATO. Hvert militærdistrikt...