More Story

— Russland røyklegger militære havner

Russerne bruker røykmaskiner og aerosolspray for å kamuflere hva som skjer i Nordflåtens havner på Kolahalvøya. Samtidig...