More Story

Dropper kontroll av slukkeapparater

I hvert tiende hjem er brannslokkingsapparatet minst ti år. Over halvparten av disse apparatene har aldri vært på service...