More Story

— Hæren kan ikke operere som forutsatt

Uten tilfredsstillende tilgang til militære helikoptre kan ikke Hæren lenger operere som forutsatt i Forsvarets operative...