More Story

— Åpne kilder viktige for enhver etterretning

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) slår fast at åpne kilder åpenbart er «viktig for enhver etterretning» men vil ikke...