More Story

Regjeringen følger opp langtidsplanen

ANALYSE: For de som har vært urolige for hva regjeringen egentlig mener om pengesiden av forsvarspolitikken er budsjettforslaget...