More Story

– Må adresseres umiddelbart

Både Norges Offisersforbund (NOF) og Befalets Fellesorganisasjon (BFO) er sterkt bekymret for ammunisjonssituasjonen...