More Story

Forsvarssjefens plan for Hæren

Garnisonen i Porsanger gjenopprettes og blir tilført en mekanisert kompanistridsgruppe med kampluftvern, artilleri,...