More Story

Sp med stridsvognmanøver i trontaledebatten

Senterpartiet ønsker å bruke trontaledebatten i Stortinget for å presse fram en beslutning om kjøp av nye stridsvogner...