More Story

— Drives åpenbart av sterk angst

At Justis- og beredskapsdepartementet ikke vil gi mediene mulighet for å snakke direkte med fagfolkene som har ansvaret...