More Story

Mange russiske skip driver spionasje

NÆRGÅENDE: De aller fleste russiske sivile fartøy, og spesielt forskningsfartøy, innhenter eller kan bli bedt om å innhente...