More Story

Kraftig økning i scrambles for norske kampfly

Aldri før er norske kampfly blitt sendt på vingene så ofte for å identifisere russiske fly som hittil i år. 54 ganger...