More Story

Slakter Norges forsvarsstrategi

Norges forsvarsplanlegging er så snever at våre militære styrker risikerer å bli eliminert før de kan yte effektiv...