More Story

Vurderer å «lukke» informasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) erkjenner at skadepotensialet kan tilsi at en database som i dag er offentlig kanskje...