More Story

Har planlagt sabotasje i Nordsjøen

Russiske maritime spesialstyrker har i en årrekke gjennomført hemmelige rekognoseringstokt utenfor norskekysten. Formålet...