More Story

FD: Alle andre har misforstått

Forsvarsdepartementet går sterkt i rette med de mange politikerne, ekspertene og forsvarsfolkene som ikke tror på regjeringens regnestykker....