More Story

Driver teknisk innhentning fra norsk jord

Det er gjort sikre observasjoner på norsk jord av utenlandskregistrerte kjøretøy som er utstyrt for teknisk etterretningsinnhentning...