More Story

Vil ikke gi tilgang til ekspertene

Justis- og beredskapsdepartementet vil ikke gi mediene mulighet for å snakke direkte med fagmenneskene som har ansvaret...