More Story

Vurderer å flytte sivil lufthavn

Omfattende sikkerhetstiltak rundt kampflybasen på Ørland kan gjøre det nødvendig å flytte den sivile flyterminalen....