More Story

Store samarbeidsproblemer i regjeringen

Antiterror- og beredskapsarbeidet i regjeringen knaker i sammenføyningene. Toppene i Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet...