More Story

Mood: – Den operative evnen må styrkes

KRONIKK: For å unngå et nytt 9. april-scenario, må vi må se utfordringene i øynene, etablere en fremtidsrettet...